Sunday, June 17, 2012

Selamat Hari Bapa




Kalau tuhan izin aku rentas masa, aku akan pilih waktu yang satu itu. Waktu ayah masih punya nafas.


Lagu ini untuk ayahanda!

No comments:

Post a Comment